1920×650

BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

21920×800

HORIZONTÁLNÍ

ŘÍZENÉ VRTY

3706754_ml2

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

14597495_ml2

VODOVODY - KANALIZACE

9457842_ml

REKONSTRUKCE

VODOVODŮ A KANALIZACÍ

výstavba vodovodů

BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ

PNEUMATICKÉ PROTLAKY zemními raketami

Prostřednictvím této technologie jsme schopní protlačit potrubí (chráničky) do průměru 160mm. Délka je závislá od geologického složení půdy v místě protlaku (max. 25m).

Tato technologie nachází využití především ve výstavbě zemních rozvodů inženýrských sítí jako jsou: vodovody, kanalizace, telekomunikační stavby, které musí křižovat komunikace (cesty, chodníky, žel. trať apod.).